9 Eylül 2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönergesi" Bakanlık Makamı’nın 24.04.2023 tarihli ve 8 sayılı Oluru ile imzalanarak uygulamaya konulmuştur. Yönergeye mevzuat başlığından ulaşılabilir.