2022-2023 eğitim – öğretim dönemi beslenme ve  barınma yardımı başvuru işlemleri, Yönetmelikte  ilgili maddelerde belirtilen şartları taşıyan vakıf ve derneklerin temsile yetkili kişileri tarafından,  ruhsatlı ve fiili olarak hizmet vermekte  olan tüm yurtlarına ait başvurularını 5- 12 Eylül 2022 tarihleri arasında mesai bitimine  kadar e-Devlet Bilişim sistemi üzerinden, gerek görülmesi halinde  Özel Barınma Hizmetleri web sitesindeki başvuru işlemleri, beslenme barınma kurum ön başvuru kullanım kılavuzundan da yararlanarak  yapmaları  gerekmektedir.